Naše vize

 

Jsme svědky nebývalého rozvoje měst - ta se před našima očima mění, rostou a akcelerují.

Způsoby, kterým dnes města  plánujeme a spravujeme, nejsou vždy dostatečně pružné a dynamiku rozvoje příliš nereflektují. Naopak, často bývají statické a neodpovídají ani aktuálním, ani budoucím potřebám dlouhodobého udržitelného rozvoje. Tradiční metody městského plánování nereagují dostatečně na specifika jednotlivých sídel, ani na neustále se proměňující socioekonomickou situaci ve světě. Dnešní samospráva většinou nedostatečně využívá nové postupy, technologie a informační zdroje a nereflektuje měnící se způsoby, jakými pracujeme a žijeme ve městě.

Chceme vytvářet chytrá, odolná, udržitelná a konkurenceschopná města, která jsou schopná reagovat na problémy jednadvacátého století a jsou pro jejich uživatele příjemnými místy k životu. Nové výzvy však vyžadují zcela nové metody řízení a plánování měst a projektů.

Budoucnost plánování měst proto vidíme v otevřeném, flexibilním systému spolupráce mezi nezávislými experty z různých odvětví.  Tento způsob organizace umožňuje zapojit nejen zdroje, které mají tradiční organizace k dispozici, ale ty nejlepší. V důsledku tak můžeme pružně reagovat na současné a budoucí výzvy, kterým ve městech čelíme.

Proto jsme vytvořili 4ct. Pro město.

 

Město jsou především lidé a jejich aktivity. A stejně jako se radikálně transformují současná města, mění se zásadně i způsob, kterým pracujeme a žijeme.

Sedět v kanceláři od devíti do pěti v rámci jedné uzavřené organizace se již nejeví jako nutný, ba ani jako zcela efektivní předpoklad pro řešení problémů budoucnosti. Díky inovacím v komunikačních technologiích můžeme pracovat téměř odkudkoliv a kdykoliv. Žádné dva projekty nejsou stejné, potřebujeme specifické návrhy a flexibilní přístup. Potřebujeme odborníky napříč odvětvími, kteří disponují jedinečným know-how a jsou schopni pracovat na různých projektech podle aktuální potřeby zákazníka.

Nabízíme inovativní řešení ušité na míru vašim potřebám. Hledáme konkrétní know-how, které pro váš projekt potřebujete, komunikujeme, propojujeme a nacházíme integrovaná řešení pro rozvoj měst, sídel a projektů.

4ct je síť nezávislých expertů, která umožňuje sestavit flexibilní multidisciplinární týmy pro konkrétní projekty, v kterékoliv jejich fázi

4ct je společnost specializující se na analýzu, přípravu, nastavení, koordinaci procesu a řízení rozvojových projektů, umožňující efektivní komunikaci se všemi relevantními partnery.

4ct je místo pro sdílenou zkušenost, inspiraci, inovace a udržitelná řešení.

 

Plány do budoucna V první řadě chceme vytvořit kvalifikovaný nástroj pro odborníky, kteří se zabývají plánováním měst, anebo se o tento obor zajímají. Síť 4ct nemusí, ani by neměla, být zaměřena pouze na architekty a urbanisty specializující se na územní plánování. K zajištění fundovaného přístupu k plánování sídel jednadvacáteho století totiž potřebujeme experty specializující se na různá odvětví - od participace veřejnosti, přes veřejný prostor po public relations, od analytiků, ekonomů po schopné projektové manažery. Zároveň si klademe za cíl stát se respektovaným partnerem pro veřejnou a soukromou sféru při řešení konkretních projektů ve městech. Jak městské samosprávy, tak soukromí investoři by v nás měli cítit oporu a fundovaného garanta plánovacích procesů.

V neposlední řadě si přejeme být součástí procesu kultivování prostředí, ve kterém žijeme. Chceme být  zdrojem inspirace a zároveň se necháme inspirovat. Budeme spolupracovat s výzkumníky a akademiky z oblasti plánování měst a sídel, aby tato disciplína v našem regionálním kontextu co nejvíce zakořenila a vedla k tvorbě měst, která jsou příjemnými místy pro život.

log in