4 cities

Jste součástí městské samosprávy, která potřebuje nastavit efektivní plánovací systémy?

Hledáte, jakým způsobem by se vaše město mělo rozvíjet?

Chcete naplnit jeho nevyužitý potenciál?

 

Umíme/Dokážeme

 • analyzovat, vyhodnotit a nově navrhnout systém organizace plánování
 • navrhnout systém a spolupracovat, při zajištění relevantních dat a informací o vašem městě a jeho uživatelích
 • identifikovat, analyzovat a popsat transformační a rozvojový potenciál vašeho města, jednotlivých území a lokalit
 • analyzovat a oponovat existující rozvojové či transformační projekty a strategie
 • vytvořit strategie rozvoje města, jeho částí nebo jednotlivých lokalit a projektů
 • vytvořit kvalitní a realizovatelná zadání projektů, jako podklad pro projektanty a spolupracovat při jejich výběru
 • zajistit zpracování územně plánovacích dokumentací a architektonických projektů
 • zpracovat ekonomické, tržní, technické, procesní a provozní posouzení a nastavení proveditelnosti jednotlivých záměrů a projektů.
 • otevřít, nastavit a moderovat smysluplný dialog mezi privátní a veřejnou sférou
 • zajistit efektivní komunikaci a prezentaci vaší strategie nebo projektu široké veřejnosti
 • prosadit chytré a udržitelné návrhy a řídit proces jejich realizace se zapojením všech klíčových hráčů
 • využívat současné a inovativní mezinárodní trendy a know-how v oblasti plánování měst a projektů

Contacs us

Back
log in