4 Investors

Máte majetek, který chcete transformovat nebo rozvíjet?

Uvažujete o koupi nebo realizaci nemovitostního projektu?

Chcete investovat do nemovitostí?

 

Umíme/Dokážeme

  • najít a identifikovat příležitosti
  • vypracovat analýzu současného stavu a potenciálu rozvoje nemovitosti, projektu nebo území, včetně posouzení existujících koncepcí a návrhů
  • zajistit relevantní data a informace související se záměrem
  • zpracovat koncepci / strategii rozvoje projektu či území
  • vytvořit ekonomické, tržní, technické a procesní analýzy, které povedou ke správnému nastavení všech  parametrů projektu
  • navrhnout inovativní, dlouhodobě udržitelné a proveditelné zadání projektu / investiční záměr
  • prosadit a projednat návrhy a řídit celý proces realizace se zapojením všech klíčových hráčů
  • tam, kde je to relevantní, navrhnout a vyjednat reálné podmínky spolupráce s veřejným sektorem
  • zajistit obchodní, marketingovou a komunikační strategii projektu včetně jeho umístění na trh a návrhu možných exit strategií
  • využívat současné mezinárodní trendy a know-how v oblasti plánování a realizace projektů rozvoje

 

Contacs us

Back
log in