4ct hledá dálší posilu - Specialistu na systémy městského plánování

Open call : "Sháníme spasitele!" Tzn. Sháníme spolupracovníky, kteří nám pomohou zlepšit budoucnost našich měst! Pojďte nám pomoci zlepšit stav plánování měst v České republice.

Již na to sami nestačíme! Pojďte se tedy připojit a spoluvytvářet a akcelerovat budoucnost rozvoje našich sídel spolu s námi. 

Hledáme motivované mladé i zkušené odborníky pro spolupráci, kteří umí být flexibilní v čase a prostoru.  

Mají znalost tématu územního plánování, procesů a organizačních struktur měst a metodik jakými se rozvíjí. 

  

Nejedná se o úvazek, nýbrž o hledání člena platformy specializované na toto téma. 

 Není nezbytné, aby tento člověk sídlil přímo v Praze, nýbrž je nutné minimálně jednou týdně dojíždět k nám do Impact HUBu v Praze na společnou koordinaci a udržovat cenný kontakt. 

 

 

Výsledky naší dlouhodobé práce zásadně ovlivnily rozvoj města jako jsou Praha, Brno a Karlovy Vary. IPR Praha, KAM Brno a KAM KV jsou jednotkami, s jejichž pomocí města umí řešit rozvoj sídel novým, moderním způsobem, aktivně naplňovat koncepci a koordinovat rozvoj města. Tyto instituce byly vytvořeny pomocí nástroje JOP, který je součástí dlouhodobého výzkumu 4ct.  

 

 

JOP je součástí širšího kontextu debat a snah o moderní, koordinovanou a interdisciplinární podobu organizace plánování měst v České republice. 

Je to proces, který usiluje o hledání, nastavování a implementaci koordinovaného plánování ve vhodným způsobem standardizovaném rámci a byl významně využit zejména při zcela zásadní transformací Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (ÚRM) na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR). Jednotlivé principy byly a stále jsou uplatňovány i při založení a budování Kanceláře architekta města Brna – KAM Brno a KAM Karlovy Vary, jenž reaguje na získané zkušenosti s fungováním IPR v Praze. Podoba koordinované organizace procesů a aktivit souvisejících s rozvojem sídel se stále vyvíjí a je předmětem i mnoha debat a hledání funkčních holistických modelů na mezinárodní úrovni.  

 

 

 

Více informací o tématu a výzkumu naleznete v přednášce zakladatele 4ct Tomáše Ctibora: Město jako iniciátor rozvoje 

A na našem webu a Facebooku 

V případě zájmu nás kontaktujte na info@4ctplatform.eu   

Back
Login