4ct platform na konferenci ESRI v Berlíně

4ct platform se v minulém měsici zúčastnila Evropské konference ESRI Developer Summit v Berlíně.

Konference slouží pro prezentaci a diskuzi o nových možnostech a pokrocích ve vývoji aplikací a řešení postavených na lokalitě a mapovacích službách. Mezi nové prezentované nástroje, které budou dále využity pro výovoj aplikace ASaP, patří zejména aktualizace prostředí API for Python, integrace knihoven pro machine learning a rastrovou klasifikaci (TensorFlow) s webovou aplikací ArcGIS, zapojení do alfa verze ArcGIS Urban pro kooperaci stakeholderů v 3D rozhraní zobrazení městského prostředí a možnosti aplikace CityEngine ve vizualizacích skrze pokročilé nástroje Unreal či Unity. Dále byly převedeny nové možnosti datové vizualizace map přes novou javascript knihovnu Cedar.

Back
log in