4ct platform součástí projektu Cirkulární sken Praha

Minulý týden se platforma 4ct zúčastnila prvního setkání v rámci projektu Cirkulární sken Praha pod záštitou Institutu Cirkulární Ekonomiky. Projekt má za cíl aplikovat principy cirkulární ekonomiky v Praze a připravit strategický dokument pro začleňování těchto principů do fungování města.

Minulý týden se platforma 4ct zúčastnila prvního setkání v rámci projektu Cirkulární sken Praha pod záštitou Institutu Cirkulární Ekonomiky. Projekt má za cíl aplikovat principy cirkulární ekonomiky v Praze a připravit strategický dokument pro začleňování těchto principů do fungování města.

 

Cirkulární ekonomika je strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalým uzavíráním toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech oponuje stávajícímu lineárnímu systému, kde suroviny jsou přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo skládkovány.“

Back
log in