Cirkulární Praha

Komplexní analýza materiálových toků Prahy

Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s Circle Economy zpracoval komplexní analýzu materiálových toků Prahy, včetně pilotních projektů zapojení principů cirkulární ekonomiky do fungovaní města v mnoha sektorech, včetně stavebnictví. 4ct se zapojilo do vzniku tohoto dokumentu a jsme moc rádi, že jsme mohli přispět ke vzniku tak propracovaného materiálu.

 

Celá analýza:
https://www.circle-economy.com/…/Prague-Final-Report-201904…

 

Více:
https://www.circle-economy.com/how-prague-can-boost-innov…/…

Back
log in