Altimapo

  • Tumaňanova 27/16, Brno, 621 00, Česká republika
  • IČ: 03273717
  • DIČ: CZ03273717
  • Působnost : Česká republika
  • www.altimapo.cz
Firemní tým je tvořen kartografy a sociálními geografy, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s projekty jak pro veřejnou, tak i soukromou sféru. Jádro našich aktivit spočívá v produkci a vizualizaci územních informací jako podkladů pro prostorové plánování a rozhodování v nejširším slova smyslu. Nejsme a nechceme být jednostranně zaměřenou firmou. Preferujeme originální projekty různorodé tématem i měřítkem, ve kterých jde o lokalizaci, územní změny nebo prostorové vztahy. Díky napojení na akademický výzkum jsme zvyklí přemýšlet kriticky, často inovovat naše pracovní postupy a pracovat s tématy na rozhraní různých oborů. Bez větších problémů spolupracujeme například s urbanisty, ekonomy, sociology či marketingovými experty. Často a většinou rádi jsme součástí širších pracovních týmů.

Ondřej Mulíček

Ondřej Mulíček je sociální geograf zaměřený na problematiku sociální, ekonomické a funkční struktury měst a městských regionů. Má dlouhodobé zkušenosti se spoluprací s městskými plánovači a urbanisty - k často řešeným tématům patří vymezování metropolitních oblastí, prostorová mobilita obyvatelstva, časoprostorové rytmy měst či městský maloobchod a služby. Ondřej Mulíček vyučuje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a současně pracuje ve firmě Altimapo.

Back
log in