Tomáš Ctibor

Zakladatel a výkonný ředitel 4ct s.r.o., která je organizátorem nově se tvořící platformy pro poskytování inovativních a špičkových služeb v oblasti rozvoje měst, jak pro veřejný, tak soukromý sektor. Na konci roku 2015 se dostal tento projekt do finále celoevropské soutěže „Call for Ideas“ a byl prezentován v rámci konference Urban Futures v Berlíně.

Po krátkém politickém angažmá v procesu zásadních společenských změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let (poslanec Federálního shromáždění a následně poradce místopředsedy federální vlády) se od počátku 90. let věnuje poradenství v oblasti plánování a developmentu a trhu s nemovitostmi. V rámci dosavadní praxe působil jako partner nebo na řídících postech ve společnostech MEI, Sen Development, Donaldsons a B.I.R.T.

Od února 2013 se stal vedoucím Odboru strategické koncepce a následně od května 2013 I. zástupcem ředitele Útvaru rozvoje hl. m. Prahy s pověřením k vytvoření jeho nové koncepce a zásadní transformace na Institut plánování a rozvoje. Od podzimu 2013 do konce roku 2014 byl pověřen jeho řízením.

Během své dosavadní kariéry působil také jako člen řídícího výboru agentury CzechInvest (1998-2000) a jako první předseda sdružení pro zahraniční investice – AFI (1996-2000) a v současné době je jeho čestným členem.

Byl členem odborného poradního orgánu vedení hlavního města Prahy – Metropolitní ozvučné desky.

Je členem Brněnské ozvučné desky (BOD) a pracovní skupiny pro tvorbu města Brna (PSTM).

Dlouhodobě je členem nezávislých mezinárodních institucí, které sdružují profesionály a znalce v oblasti nemovitostí:

 • RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors (s oprávněním užívat titul FRICS)
 • CRE – The Counselors of Real Estate (od podzimu roku 2016 členem řídícího výboru evropské komory a od jara 2018 předseda evropské rady)
 
Nejvýznamnější projekty a zakázky
 • Spolupráce na založení KAM (Kancelář Architekta Města Brna)
 • Transformace URM na IPR Praha
 • Projekt Úvaly – multifunkční projekt s dominantní funkcí bydlení (70 ha)
 • Psychiatrická léčebna Bohnice – ověření možností revitalizace areálu
 • Letiště Praha - spolupráce na projektu možností rozšíření terminálu sever
 • Příprava rekonstrukce a dostavby „Kongresového centra Praha“
 • Příprava koncepce využití území „Technologický park Praha – Zóna východ“
 • Studie využití a posouzení ekonomické realizovatelnosti a následná organizace tendru a výběru investora na „Slovanský dům“ v Praze
 • Studie využití areálu „Vaňkovka“ v Brně
 
Pedagogické působení
 • Od roku 2007 externí pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze v předmětu Urbanistické procesy (U7) a současně se podílel na vzniku a působí ve speciálních kurzech City Development
 • Opakovaně přednáší na VŠUP pro studenty architektury
 • V minulosti působil také jako lektor na Erste School of Banking and Finance
 
Výzkum

Podílí se jako expert i na výzkumu v oblasti plánování a tvorby měst na VUT Brno:

 • Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj, GAČR 15-05237S
 • Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, GAČR 17-26104S
 
Účast v porotách
 • Porota dvoukolové anonymní architektonické soutěže – Přestavba území autobusového nádraží v Kladně 2016
 • Poradní komise pro vyhodnocení ideových územních studií – Budoucnost centra města Brna ve variantě přestavby ŽUB „Řeka“ 2016

 

Časté účasti a prezentace na konferencích v zahraničí, např. Brusel, Boloňa, Istanbul, Bagdád, ale i v ČR např. Inventura urbanismu, reSite a mnohé další.

Back
log in