Jaroslav Dědič

Jaroslav se v současné době zaměřuje na územní analýzu a nastavování a strukturaci procesů v rámci územního plánování. Důležitým prvkem jeho práce je mezioborová spolupráce a hledání společných cest a řešení pro jednotlivé projekty na poli architektury a urbanismu. V rámci 4ct pracuje na pozici projektového koordinátora.

Studium Jaroslav absolvoval převážně na Fakulta Architektury ČVUT, kde v současné době dokončuje závěrečný ročník studia. Částečně však studoval nejprve na VIA University Collage v Horsens v Dánsku, později pak na University of Waterloo v Kanadě.

Kanada se propisuje i do jeho pracovních zkušeností, kdy Jaroslav působil, v rámci jeho dvou půlročních stáží, nejdříve ve firme Stantec v Torontu, následně pak ve firmě D´Ambrosio Architecture & Urbanism na opačném pobřeží ve Victorii. V České republice Jaroslav pracoval v ateliéru Momentura nebo v projekční kanceláři Indess. V rámci těchto pozic měl šanci dostat se k projektům všech měřítek, od rodinných domů, školky či sociálních staveb různého typu, až k rozvojovým studiím pro město Waterloo v Kanadě, nebo ke zpracovávání masterplánu pro rozsáhlé území v Ottawě.

Za hlavní úspěchy v rámci architektonických soutěží lze považovat třetí místo v rámci Masonry Design Competition s projektem nové výstavby v bližším centru Toronta. Neméně důležitým je pak čestné uznání/ocenění v soutěži LAGI 2018 – Land Art Generator do Australského Melbourne s projektem pavilonu kultury a umění na principu obnovitelných zdrojů energie.

Jaroslav je členem studentského Spolku posluchačů architektury, kde působil jako podnáčelník pro PR, dlouhodobou činností je pak pořádání diskuzních večerů Zkušenosti či studentské architektonické soutěže Olověný Dušan. Účastnil se mnoha konferencí a workshopů jako je reSITE, INCIEN – Cirkulární Sken Praha, Stantec Smart Cities Lab., Inventura urbanismu, City Development 2015 a další.

Back
log in