Klára Filaunová

 

V rámci současného působení ve 4ct platformě je nositelkou výzkumného tématu „Jak organizovat plánování“, jehož výsledky jsou IPR Praha, KAM Karlovy Vary a KAM Brno. Jeho část vznikala v rámci doktorského studia na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Klára působila v řadě architektonických a projekčních kanceláři v České republice (ArchilabOlaf studioSPS správa nemovitostí a další), kde získala zkušenosti s projekcí, inženýringem a koordinací projektů.

Studovala semestr ve Spojených státech, kde otevřela novou možnost kooperace Českého vysokého učení technického v Praze s centrem zaměřeným na plánování měst Kansas City Design Center.

 

Témata a činnosti, kterými se zabývám

Klára se věnuje neziskovým projektům podporující mladou generaci architektů v jejich rozvoji. Byla spolu organizátorkou studentské soutěže Superstudio, který již dosahuje mezinárodního renomé.

Podporuje neziskové projekty zaměřené na problematická sociální témata současných měst a v několika takových programech pracovala pro produkci a PR. Také byla hlavním architektem celorepublikového festivalu Kontejnery k světu, jehož cílem bylo upozornit na důležitost veřejného prostoru ve městech.

Již během studia na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického se zaměřovala na strategická témata. Získané zkušenosti z akademického i pracovního prostředí koncertovala do své diplomové práce zabývající se vizí Plzně a jejími řekami.

Pro své projekty ráda hledá inspiraci v zahraničí a jejím cílem je vytváření prostředí, vedoucích k řešení současných urbanistických témat. Svůj obor se snaží propojovat se svým dalším zájmem, kterým je hudba, konkrétně varhany, a to jak z hlediska hry, tak jejich samotného navrhování.

Back
log in