Martin Skalický

Můj profesní vývoj a zdroje nabytých zkušeností

Problematikou komerčních nemovitostí jsem se začal zabývat v období první poloviny devadesátých let, kdy se naše země odpoutávala od totality a kdy se do řízení ekonomiky postupně dostávaly tržní principy, včetně vzniku otevřeného realitního trhu. Moje začátky na realitním trhu jsou spojené se společností Healey & Baker - později známé pod názvem Cushman&Wakefield.

Po řadě let strávených v oblasti poradenství a zprostředkování komerčních realitních transakcí ve společnosti Cushman & Wakefield jsem se dostal k investiční činnosti a správě majetku, a to zejména v oblasti správy a řízení komerčních nemovitostí.

Mezi významné zkušenosti řadím působení v Polsku – Varšavě, kde mým úkolem bylo vybudovat tým správy majetku rozsáhlého portfolia maloobchodních center ve vlastnictví ING Real Estate Investment Management.

Průběžně jsem se věnoval vzdělávání v oboru, včetně zahraničních stáží a v roce 2006 úspěšně složil Assesment of Proffesional Competences a byl přijat za člena britské „Royal Institution of Chartered Surveyors“ (RICS), jako jeden z prvních tuzemských kandidátů.

Další, pro mě hodnotnou profesní zkušeností, bylo období „globální recese“, kdy krátce před jejím vypuknutím v letech 2007/2008 přišla nabídka pracovat na rozvoji nově vzniklého Otevřeného podílového fondu REICO České spořitelny a.s. na pozici člena představenstva a investičního ředitele, později jsem zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.

Pak přišla následující výzva, a to podílet se na rozvoji Fondu kvalifikovaných investorů EDULIOS, a.s. na pozici ředitele fondu.

Mezi další významné profesní zkušenosti mohu zařadit i moje současné aktivity – spolupráci s platformou 4ct. Podílel jsem se mimo jiné formou ekonomických analýz v oblasti komerčních nemovitostí na přípravě rozsáhlého rozvojového projektu „Opuštěná“ v Brně.

Témata a činnosti

Vzdělávání a akademická činnost – v posledních deseti letech jsem se jako externí lektor účastnil kurzů City development na FA ČVUT. 

Od roku 2010 se cíleně věnuji konzultační a lektorské činnosti v oblasti možností, způsobů a forem investování do nemovitostí.  Vedl jsem řadu seminářů a realizoval bezpočet přednášek zaměřených na toto téma, například: Konference Investiční fórum (Investiční web), Investiční Summit (Monty Rich), ABCD začínajícího investora (Prague Stock Exchange, CONSEQ).

Odborné obecně prospěšné aktivity – v letech 2014/2015 jsem byl jsem členem Metropolitní ozvučné desky, odborného poradního orgánu Magistrátu hlavního města Prahy.

Oblíbené a dlouhodobě sledované téma – hodnota majetku je funkcí jeho budoucího využití – jednoduché vyjádření, které posouvá pohled zejména na rozvojové projekty do jiné dimenze. Budoucí funkce, jejich správná volba, realizovatelná hodnota a udržitelnost v prostoru a čase. Toto je téma, kterému se nyní hodně věnuji.

Back
log in