Jan Matoušek

Honza letos úspěšně dokončil studium architektury – magisterského oboru Architektura a urbanismus na FA ČVUT v Praze.

V průběhu studia získal pracovní zkušenosti nejen z veřejné a soukromé sféry, ale i ze zahraničí (Institut plánování a rozvoje, CityUpgrade, Alessandro Pepe Arquitecto).

V současnosti se zabývá plánováním a rozvojem měst. Aktivně spolupracuje s KAM Karlovy Vary, kde se podílí na vizi a strategii města.

Back
log in