Michaela Horníková

Studium Michaela absolvovala převážně na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, kde vystudovala Územní plánování a poté Prostorové plánování v navazujícím magisterském studiu. V současné době Michaela studuje doktorský obor Sociální ekologie na Univerzitě Karlově se zaměřením na udržitelný rozvoj a práci s prostorovými daty.

 

Již během studia získala Michaela cenné zkušenosti nejen v oboru, kdy se během bakalářského studia angažovala ve společnosti Equity Solution Apprasials jako oceňovatel nemovitostí se zaměřením na nemovitosti v insolvenčním řízení. Následně se stala součástí teamu pro zpracování Územní studie krajiny ORP Černošice, kterou zpracovávala Fakulta životního prostředí ČZU v Praze. Největším přínosem pro Michaelu bylo působení ve firmě T-plan, kdy se zapojila do projektů rozdílných charakterů a velikostí, a to především jako GIS specialista.

 

V rámci výše zmíněných pozic měla Michaela možnost zdokonalit své znalosti v analytice a prezentaci prostorových dat v geoinformačních systémech, nahlédnout do územně plánovacích procesů a aktivně pracovat na projektech koncepcí, územních plánů a územních studií.

Back
log in