UAN FLORENC

  • Rozsah: 50 ha
  • Status: Probíhající
  • Termín: 03.07.2017
  • .

Rozvoj lokality území Florenc a Hlavního nádraží je jedinečným příkladem a ilustrací procesu rozvoje centrální části města ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, iniciovaným a koordinovaným platformou 4ct.

Jedná se o projekt komplikované integrace autobusového nádraží Florenc a dalších dopravních staveb do městské struktury. Cílem je vytvořit z transitního území s převažující dopravní funkcí plnohodnotnou lokalitu, kde lidé mohou bydlet, pracovat a trávit volný čas.

4ct vytvořilo scénáře možného budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci projektu. Vytvořilo jak scénáře s minimálním možným rozvojem území, při zachování efektivity provozu autobusového nádraží, tak scénáře s maximálním možným rozvojem, který počítá s transformací území v plnohodnotnou součást města. Scénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní struktury. Vývojové varianty budou následně ekonomicky vyhodnoceny a optimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Prahy.

Pro projekt byla zpracována analýza využívající unikátní matrici AS[a]P (Analýza stavu a potenciálu území), která zahrnuje identifikaci limitů a klíčových kontextů a infrastruktur, které jsou zásadní pro nastavení a modelaci budoucího využití území. AS[a]P analýza nastavila datovou a informační strukturu pro území a definovala jeho potenciál. Tento unikátní nastroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu.

Pod výtopnou 645/8, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Czechia
Back
log in