UAN FLORENC

  • Rozsah: 50 ha
  • Status: Probíhající
  • Termín: 03.07.2017

Rozvoj lokality území Florence a Hlavního nádraží je jedinečným příkladem a ilustrací procesu rozvoje centrální části lokality ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru iniciovaným a koordinavaným 4ct.

Jeho práci v území s komplikovaným kontextem dopravních uzlů. Je to ilustrace integrace komplikované situace dopravní infrastruktury do města a vytvoření tak lokality, kde mohou lidé pracovat, relaxovat i bydlet. Je to příležitost, jak z transitního území vytvořit území, kde lidé bydlí a tráví více času než jen čekáním na vlak nebo autobus.

 

4ct nastavilo scénáře budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci a umožnilo s územím pracovat, jak v minimálním možném rozvoji tak, aby provoz byl stále efektivní, tak v maximálním scénáři, který počítá s transformací území v plném rozsahu. Scénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní struktury. Vývojové varinaty budou následně ekonomicky vyhodnoceny a optimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Prahy.

Pro projekt byla zpracována analýza využívající unikátní matrici AS[a]P Analýza stavu a potenciálu území, která zahrnuje identifikaci limitů a klíčových kontextů a infrastruktur, které jsou zásadní pro nastavení a komunikaci budoucího využití území. AS[a]P nastavila datovou a informační strukturu území a definovala potenciál. Tato unikátní nastroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu.

Pod výtopnou 645/8, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Czechia
Back
log in