Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno

Projekt Brno Opuštěná je pilotním projektem v území transformačního brownfieldu v okolí hlavního brněnského nádraží s vazbou na nábřeží řeky Svratky. Je to v českém kontextu jedinečný příklad participace iniciované a koordinované 4ct mezi soukromým a veřejným sektorem (více soukromých investorů, městské společnosti, zástupci samosprávy i koncepční pracoviště KAM) - na základě společného memoranda o spolupráci.

Animace projektu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=XL3pqYDMEY8

Architektonicko-urbanistický návrh je dílem mezinárodního týmu architektů z ateliéru CIVITAS (Mark Johnson), Burian-Křivinka architekti a společnosti 4ct. Návrh průběžně prezentován zástupcům města, investorům i úředníkům v rámci 4 společných jednání/ workshopů.

Je to zároveň jedinečná příklad spolupráce zahraničního ateliéru s domácími kancelářemi, z jejichž kooperace vznikla nová část města pro tisíce obyvatel nabízející vysoce kvalitní městské prostředí s vazbou na centrum Brna, řeku Svratku, hlavní nádraží a kvalitní infrastruktury, které nabízí širokou škálu různých typů a standardů prostor pro bydlení, práci, služby a rekreaci, včetně flexibility v jejich způsobu užívání v čase. Brno Opuštěná bude tedy místem, které bude zásadním způsobem spoluvytvářet obraz Brna v 21. století.

Stejně jako u podobných projektů transformace a rozvoje území i zde 4ct využilo unikátní matrici AS[a]P - Analýzu stavu a potenciálu území pro nastavení datové a informační struktury území a definici potenciálu. Tento unikátní nástroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu.

Na základě AS[a]P nastavilo 4ct scénáře budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci a umožnilo s územím pracovat, jak v minimálním možném rozvoji tak, aby provoz byl stále efektivní, tak v maximálním variantě, který počítá s transformací území v plném rozsahu. Scénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní struktury. Vývojové byly následně ekonomicky vyhodnoceny a optimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Brna.

Křenová 261, 602 00 Brno-střed, Česko
Back
log in