Revitalizace náměstí, Jihlava

  • Jihlava
  • Rozsah: 3,7 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 06.11.2017 - 21.12.2017
  • -

Výstup 4ct hodnotil datové a informační potřeby pro zadání architektonicko - urbanistické soutěže na revitalizace Masarykova náměstí a srovnával je s nashromážděnými podklady, které město nechalo zpracovat.

4ct využilo unikátní matrici AS[a]P (Analýzy stavu a potenciálu území) pro nastavení datové a informační struktury podkladů a zhodnocení již existujících. Tato unikátní platforma slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu.

Výstupem 4ct pro projekt zadání architektonické soutěže je obecné doporučení k doplnění předaného návrhu zadání soutěže, které bylo tvořeno na základě struktury AS[a]P, obsahových souvislostí a odborných znalostí zpracovatelů.

Metoda AS[a]P strukturuje informace o území a kategorizuje je do 3 hlavních částí: Kontexty, Limity, Infrastruktury. Na začátku byla provedena úvaha nad stanovením priorit, který určil rozsah detailu, pro které měla být data získávána. Nejdříve se pro jednotlivé prvky matrice určila relevance v závislosti na zadání, určil se relevantní kontext a poté se existence informací z předaných podkladů zanesla k příslušnému prvku – kategorii – směru. Matrici doplňuje údaj o zdroji, komentář zachycující kvality a nedostatky. Celkové zhodnocení předaných podkladů je zobrazeno pomocí grafů a vyjadřuje stav podkladů v jednotlivých kategoriích.

Masarykovo Nám. 102/65, 586 01 Jihlava, Czechia
Back
log in