ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

 • MČ PRAHA ZBRASLAV
 • Rozsah: 0,4 ha
 • Status: Ukončený
 • Termín: 26.06.2017 - 30.10.2017

Analýza, potenciál, zadání je souhrn činností pro identifikaci limitů, kontextů, záměrů a všech dalších relevantních informací k revitalizaci Zbraslavského náměstí a jeho bezprostředního okolí. Analýza, interpretace a následná aplikace prostřednictvím vytvoření koncepce strategie dalšího postupu, modelace procesních scénářů, vytvoření zadání a doporučení pro architektonickou soutěž.

Zadání: analýza, potenciál, zadání

Mezi občany a samosprávou MČ Zbraslav panuje dlouhodobě shoda o nutnosti obnovy Zbraslavského náměstí v kvalitnější veřejný prostor.V současné době náměstí plní funkci především dopravního uzlu a parkoviště, a proto se MČ Zbraslav rozhodla docílit revitalizace skrze architektonickou soutěž.

Cíl: podklad pro zadání architektonické soutěže

Každému kvalitnímu a dlouhodobě efektivnímu výstupu architektonické soutěže předchází důkladně promyšlené a srozumitelně interpretované zadání, které je jasným vodítkem pro zpracovatelské týmy architektů a zároveň poskytuje dostatečný prostor pro kreativitu. Cílem projektu je tedy vytvoření znalostní a informační báze pro vytvoření strategie a zadání záměru kompletní revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho bezprostředního okolí. Tento souhrn poskytne přehled příčin, potenciálů, procesů a možných řešení projektu. Výstup je zásadním materiálem pro zadavatele architektonické soutěže k ujasnění definování soutěžních podmínek.

Postup:

 • Vymezení území a kategorizace na zóny
 • Zhodnocení majetkoprávních vztahů, kontextů, informací o infrastrukturách
 • Identifikace a posouzení limitů
 • Bilanční popis stávajícího stavu
 • Komunikace s majiteli objektů
 • Vyhodnocení potenciálů, plánovaných záměrů, modelace základních procesních scénářů
 • Vypracování podkladů pro zadání architektonické soutěže na základě analýzy a odpovídající vybranému scénáři postupu v území.

 

 

Zbraslavské nám. 461, 156 00 Praha-Praha-Zbraslav, Czechia
Back
log in