AN Holešovice

  • Rozsah: 10 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 02.10.2017 - 04.09.2019
  • -

Pozemky investora slouží v současné době jako autobusové nádraží a navazují na rozsáhlou rozvojovou lokalitu s vysokým transformačním potenciálem nádraží Bubny a vltavské nábřeží. Stejně jako u nádraží Florenc je zadáním nalezení potenciálu území a jeho zhodnocení v souladu s nastavenými scénáři rozvoje, které umožní maximální i minimální rozvoj území s ohledem na kontext.

Tento projekt probíhá paralelně s projektem transformace území autobusového nádraží FlorencCelý process je koordinován 4ct s významnými vlastníky v území a s probíhajícím zpracováním územní studie Holešovice Bubny – Zátory zadanou IPR Praha, který bude podkladem pro změnu územního plánu.

Ambice projektu je naleznout nejvhodnější řešení a naplnit potřeby a očekávání investora. I v tomto projektu 4ct užívá unikátní matrici AS[a]P (Analýzu stavu a potenciálu území) pro nastavení datové a informační struktury území a definici potenciálu. Tento unikátní nástroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu.

Na základě AS[a]P nastavilo 4ct scénáře budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci a umožnilo s územím pracovat, jak v minimálním možném rozvoji tak, aby provoz byl stále efektivní, tak v maximálním variantě, který počítá s transformací území v plném rozsahu. Scénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní struktury. Vývojové varinaty budou následně ekonomicky vyhodnoceny a optimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Prahy.

Bondyho, 170 00 Praha 7, Czechia
Back
log in