AS[a]P

  • 4ct s.r.o.
  • Status: Probíhající
  • Termín: 01.08.2016
  • -

Matrice AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu území je unikátní platforma sloužící k přehledné a objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu. Jedná se o poznání zadaného území skrze data v kontextu.

Smyslem metody AS[a]P je spojit všechny relevantní zdroje a získat potřebný kontext pro kvalifikované rozhodování. Jedná se o strukturování současných již získaných informací a jejich doplnění, tak aby umožnily zobrazit město v kontextu a reálně je aplikovat.

Metoda AS[a]P strukturuje informace o území a kategorizuje je do 3 hlavních částí: Kontexty, Limity, Infrastruktury. Na začátku je provedena úvaha nad stanovením priorit, která určí rozsah detailu, pro které mají být data získávána.

Na základě potřebných definovaných parametrů, které jsou sesbírány a strukturovány do matrice pro zadané území je definován potenciál. Tento potenciál se promítá do modelace divergentních scénářů, které určují minimální a maximální možný rozvoj území. Tyto predikce jsou ekonomicky vyhodnoceny a zpracovány do jednoho konvergetního scénáře, dle kterého je nastavena strategie pro celý vývoj projektu.

Základní struktura matrice AS[a]P

V úrovni I. se jedná o doménu, která se dále dělí na sekce II. úrovně sdružující jednotlivé parametry. Parametry jsou věcně provázány v rámci domén a zároveň mezi nimi existují synergické a příčné vazby.

První nádvoří Pražského hradu 1, 119 00 Praha 1-Hradčany, Czechia
Back
log in