KAM Brno

Kancelář architekta města Brna (KAM Brno) je druhých počinem dlouhodobého výzkumného projektu JOP, který se zabývá principy organizace městského evropského plánování. Jedná se o návrh modelu organizace městského plánování a jeho struktury v návaznosti na stávající strukturu městské samosprávy a státní správy.

Vzhledem k jednotlivým zvoleným tématům (kancelářím) jsou stanoveny role a kompetence, vzhledem k měřítku a kontextu města je stanoven užší okruh zaměstnanců pro krátkodobý horizont a rámcová dlouhodobá strategie pro nového ředitele. Sám ředitel poté určuje fungování celého úřadu v nastaveném rámci. Každý model je jedinečný a tento reaguje na kontext a měřítko města Brna. Aktivně pracuje se stávající strukturou samosprávy a státní správy. Instituce vzniká zároveň s rámcem témat a úkolů k řešení, s jasnou definicí legislativního vztahu vůči struktuře města a komunikace. KAM je aktivním mediátorem a koordinátorem procesů a je zárukou znalosti problematiky a odborného vstupu do diskuze. KAM je partnerem města v otázce městského plánování. 

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno-střed-Brno-město, Czechia
Back
log in