BAŠŤ

  • Rozsah: 13 ha
  • Status: Pozastavený
  • Termín: 30.11.2015
  • -

Předmětem projektu bylo na pozemcích investora, vytvořit nový koncept rozvoje obce tak, aby se nestal pouze klasickým příkladem "urban sprawl", tedy aby byl přirozeným navázáním na historickou a stávající strukturu obce (v tomto případě dvou v minulosti srostlých obcí). Současně, aby se stal , jak pro nové, tak stávající obyvatele příjemným místem pro život. To znamená, aby nabídl to, co je k tomu potřeba - tzn. dostatek veřejného prostoru různého charakteru, prostupnost územím a propojení do krajiny, enviromentální tedy, udržitelný přístup ke zvoleným technologiím, celému urbanistickému konceptu a odpovídající nabídku služeb (zázemí) obyvatelům.

Lokalita Na Dlouhých se nachází na příjezdu do Bašti směrem od Klíčan / dálnice D8. Současná Bašť vznikla srůstem dvou samostatných obcí Bašťi a Baštěku. 

Nově zastavěné rozvojové plochy přenášejí těžiště východním směrem od původní Baště. Krajina kolem Baště není v enviromentální rovnováze, protože je převážně tvořena rozlehlými polními komplexy. Zlonínský potok má v současnosti neudržované koryto, postrádá protipovodňová opatření a netvoří atraktivní krajinný prvek. Na rozdíl od záměru projektu, který navrhuje specifický biotop kolem potočního koryta, rehabilituje ho a zpřístupňuje jeho břehy. Současně ve svém konceptu navrhuje měkký přechod sídla do krajiny přirozeným rozhraním, např. sady. Ty historicky tvořily přirozená rozhraní mezi venkovským sídlem a krajinou. Navrhovaný koncept rehabilituje a doplňuje cesty krajinou, které osazuje vegetací a navrací tak element krajinné zeleně do polních komplexů v okolí.

V zadání je kladen velký důraz na dostatečně dimenzované páteřní veřejné prostranství, obytnost ulic a dostatek veřejné zeleně. Charakter zástavby je navržen v měřítku lokálního prostředí a záměrem je vytvořit vyvážený poměr a přechod mezi soukromými pozemky a přátelským veřejným prostranstvím.

Komunitní život a lokální podnikání mají podpořit domy umožňující umístění drobných řemeslných provozoven a doplnění sociální infrastruktury multifunkčního charakteru, která může fungovat jako mateřská škola, dětská skupina a místo pro setkávání obyvatel obce.

Na Dlouhých, obec Bášť, Praha Východ
Back
log in