3 BLOKY OPUŠTĚNÁ - TRNITÁ, BRNO

Projekt 3 bloky Opuštěná Trnitá v Brně je v českém kontextu jedinečný příklad spolupráce, mezi soukromým a veřejným sektorem, iniciované a koordinované 4ct. Na začátku příběhu bylo prázdné a zanedbané území přímo navazující na stávající centrum města. Území bylo dlouhodobě zablokované. Na podobě jeho budoucího rozvoje se nedařilo nalézat shodu a situace byla také významně ovlivněna dlouhotrvající debatou o poloze nového hlavního nádraží v Brně.

ODBLOKOVÁNÍ ÚZEMÍ

Klíčový vlastník pozemků v tomto území po několika neúspěšných snahách o odblokování území oslovil 4ct s tím, abychom se pokusili tuto situaci změnit. 4ct zahájilo jednání s vedením města a kanceláří architekta města – KAM. Výsledkem těchto úvodních jednání byla primární dohoda /memorandum o dalším postupu mezi klíčovými „zúčastněnými stranami“. Na základě memoranda byl sestaven mezinárodní tým složený z brněnských architektů Burian-Křivinka a amerického urbanisty Marka Johnsona z firmy CIVITAS. Do týmu byli zapojeni i klíčoví představitelé veřejného sektoru, tak aby se projekt už od počátku vyvíjel s ohledem na představy města. Během následujících šesti měsíců tato platforma na základě podrobných analýz vypracovala ideovou urbanistickou studii pro rozvoj tohoto území. Spolupráce byla organizována formou pravidelných workshopů a mnoha konzultací s architekty, urbanisty, investory a zástupci města, včetně relevantních orgánů státní správy a širokého spektra potřebných specialistů. Výsledek této jedinečné týmové spolupráce byl přijat všemi účastníky procesu a následně jednoznačně schválen radou města Brna. Intenzivní spolupráce s městem a příslušnými orgány pokračuje i v dalších fázích projektu.

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Jedná se o jedinečný příklad spolupráce zahraničního ateliéru s domácími kancelářemi, z jejichž kooperace vznikl návrh nové části města pro tisíce obyvatel nabízející vysoce kvalitní městské prostředí s přímou vazbou na centrum Brna, řeku Svratku, hlavní nádraží a kvalitní infrastruktury. Nová čtvrť nabídne širokou škálu různých typů a standardů prostor pro bydlení, práci, služby i pobyt a rekreaci, včetně flexibility v jejich způsobu užívání v čase. Projekt 3 bloky Opuštěná Trnitá bude tedy místem, které bude zásadním způsobem spoluvytvářet obraz Brna v 21. století.

 

AS[a]P

Stejně, jako u podobných projektů transformace a rozvoje území i zde 4ct využilo unikátní matrici AS[a]P (Analýzu stavu a potenciálu území) pro nastavení datové a informační struktury o území a identifikaci jeho potenciálů. Tento výjimečný nástroj slouží k objektivizované analýze a posouzení stavu a potenciálu a umožňuje poznání území skrze data a informace ve všech užitečných a relevantních kontextech. Na základě výsledků AS[a]P nastavilo 4ct základní parametry scénáře budoucího rozvoje území, které se po diskusích v pracovní skupině, staly dohodnutým zadáním pro vlastní návrh řešení. Klíčovým faktorem byla i ve všech důležitých oblastech realistická a proveditelná etapizace samotné realizace projektu, nastavená tak, aby provoz/užívání byl efektivní a kvalitní jak v minimálně přípustném rozvoji první etapy, tak v cílové variantě, který počítá s celkovou transformací území v plném rozsahu. Vývojové fáze i celý záměr byl současně vyhodnocován a optimalizován také ekonomicky tak, aby jeho vybudováním Brno a jeho „uživatelé“, získalo vysoce kvalitní městské prostředí a také, aby se realizoval ve všech parametrech úspěšný a udržitelný projekt.

Brno
Back
log in