3 BLOKY OPUŠTĚNÁ - TRNITÁ, BRNO

  • Rozsah: 4,4 ha
  • Status: Probíhající
  • Termín: 02.10.2017
  • -

Projekt Brno Opuštěná je pilotním projektem v území transformačního brownfieldu v okolí hlavního brněnského nádraží s vazbou na nábřeží řeky Svratky. Je to v českém kontextu jedinečný příklad participace iniciované a koordinované 4ct mezi soukromým a veřejným sektorem (více soukromých investorů, městské společnosti, zástupci samosprávy i koncepční pracoviště KAM) - na základě společného memoranda o spolupráci. Architektonicko-urbanistický návrh je dílem mezinárodního týmu architektů z ateliéru CIVITAS (Mark Johnson), Burian-Křivinka architekti a společnosti 4ct. Návrh průběžně prezentován zástupcům města, investorům i úředníkům v rámci 4 společných jednání/ workshopů. 

Je to zároveň jedinečná příklad spolupráce zahraničního ateliéru s domácími kancelářemi, z jejichž kooperace vznikla nová část města pro tisíce obyvatel nabízející vysoce kvalitní městské prostředí s vazbou na centrum Brna, řeku Svratku, hlavní nádraží a kvalitní infrastruktury, které nabízí širokou škálu různých typů a standardů prostor pro bydlení, práci, služby a rekreaci, včetně flexibility v jejich způsobu užívání v čase. Brno Opuštěná bude tedy místem, které bude zásadním způsobem spoluvytvářet obraz Brna v 21. století. 

 

Stejně jako u podobných projektů transformace a rozvoje území i zde 4ct využilo unikátnímatrici AS[a]P (Analýzu stavu a potenciálu území) pro nastavení datové a informační struktury území a definici potenciáluTento unikátní nástroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu. 

 

Na základě AS[a]P nastavilo 4ct scénáře budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci a umožnilo s územím pracovatjak v minimálním možném rozvoji tak, aby provoz byl stále efektivnítak v maximálním variantěkterý počítá s transformací území v plném rozsahuScénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní strukturyVývojové byly následně ekonomicky vyhodnocenyaoptimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Brna. 

 

Brno
Back
log in