Ověřovací ekonomická studie Pražské tržnice

  • Rozsah: 11 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 02.10.2019 - 16.12.2019

Analýza současného stavu, návrh strategie pro rozvoj a transformaci tržnice, návrh vhodného ekonomického modelu a nalezení ideální koncepce a funkčního využití Pražské tržnice byly hlavní cíle této studie.

4ct zpracovalo v konsorciu s JLL klíčový ekonomický podklad pro další rozvoj a nastavení budoucího fungování Pražské tržnice. Byly navrženy variantní rozvojové scénáře, lišící se v primární koncepci, skladbě funkčního využití a míře a intenzitě rozvoje v čase. Hlavním cílem bylo vytvořit soudržnou rozvojovou strategii, která umožní dostatečnou míru flexibility v jednotlivých nastavovaných parametrech a krocích včetně nastavení klíčových stanovení jed standardů.

Studie se zaměřovala na ekonomickou proveditelnost a sociálně-ekonomickou udržitelnost. Definovala možnosti správy tržnice, navrhla optimální řídící strukturu a nastavila harmonogram transformace a pronájmu jednotlivých objektů.

5, 170 00 Praha 7, Česko
Back
log in