Ověřovací ekonomická studie Pražské tržnice

  • Rozsah: 11 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 02.10.2019 - 16.12.2019

Analýza současného stavu, návrh strategie pro rozvoj a transformaci tržnice, návrh vhodného ekonomického modelu a nalezení ideální koncepce a funkčního využití Pražské tržnice. 4ct zpracovalo v konsorciu s JLL primární ekonomický podklad pro další řešení a nastavení budoucího fungování Pražské tržnice. Byly navrženy variantní rozvojové scénáře, lišící se v koncepci, skladbě funkčního využití a míře a intenzitě rozvoje v čase. Scénáře byly navrženy a popsány s interaktivními výstupy ve 3D, následně pak ověřeny a vyhodnoceny. Studie vytváří rámec a základní kostru dalšího možného rozvoje tržnice při zachování dostatečné flexibility jak v prostorovém řešení, tak ve volbě funkcí, nastavení standardů a časových horizontů. Studie definuje možnosti správy tržnice, navrhuje optimální řídící strukturu a nastavuje harmonogram rozvoje a pronájmu jednotlivých objektů.

Pražská tržnice je naprosto unikátní areál jak svojí velikostí, tak architektonickou strukturou i vynikající pozicí ve městě, s obrovským potenciálem dalšího růstu na atraktivitě a významu. Pražská tržnice je významná jako samostatný areál. Na ještě větší důležitosti však nabývá v návaznosti na své okolí, na transformační území Bubny Zátory, dále v návaznosti na meandr řeky Vltavy a umístění tržnice v kontextu města. Staré město a Malá strana jsou a budou historickým centrem Prahy. Holešovice mají obrovský potenciál stát se centrem Prahy 21. století v návaznosti na městskou čtvrť Holešovice, rozvojové území Bubnů, oblíbenou rezidenční a volnočasovou čtvrť Letnou a dynamicky se rozvíjející Karlín s příslibem pěší lávky Hol-Ka, která Holešovice a Karlín propojí do jednoho celku. Lokalita nabízí perfektní dopravní obslužnost se dvěma zastávkami metra, tramvajové i autobusové dopravy, plánovanou přestavbou nádraží Holešovice a nově plánovanou vlakovou stanicí Praha-Bubny, která bude spojovat lokalitu s centrem města a mezinárodním letištěm Václava Havla. Významné prvky tvoří i přímý kontakt s řekou Vltavou a návaznost na Bubenské nábřeží. To vše je unikátní a neopakovatelnou hodnotou a zároveň výzvou pro tržnici, aby tyto hodnoty a potenciály byly naplněny v optimální míře a podobě.

Tržnice by měla být místem pro všechny věkové a sociální vrstvy obyvatelstva, pro lidi hledající dobré jídlo, zábavu a příjemné a inspirativní prostředí k práci. Koncept by měl mít destinační charakter, a přestože bude primárně sloužit obyvatelům města, měl by být zároveň dostatečně atraktivní i pro zahraniční návštěvníky. Koncepce tržnice by měla být zaměřena na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Tržnice by měla být místem číslo jedna pro setkávání se místních obyvatel, místo, které je dostatečně atraktivní k trávení volného času, odpočinku, místo, které podporuje komunitní život obyvatel, které nabízí širokou nabídku kvalitních potravin, lokálních produktů, gastronomie a služeb ale i místo pro business. Tržnice musí být místem otevřeným, vybízejícím k návštěvě, dobře udržovaným, a programově kvalitně vedeným. Musí být místem bezpečným, atraktivním a zároveň ekonomicky udržitelným.

5, 170 00 Praha 7, Česko
Back
log in