Ověřovací ekonomická studie Pražské tržnice

  • Rozsah: 11 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 02.10.2019 - 16.12.2019

Analýza současného stavu, návrh strategie pro rozvoj a transformaci tržnice, návrh vhodného ekonomického modelu a nalezení ideální koncepce a funkčního využití Pražské tržnice. 4ct zpracovalo v konsorciu s JLL primární ekonomický podklad pro další řešení a nastavení budoucího fungování Pražské tržnice. Byly navrženy variantní rozvojové scénáře, lišící se v koncepci, skladbě funkčního využití a míře a intenzitě rozvoje v čase. Scénáře byly navrženy a popsány s interaktivními výstupy ve 3D, následně pak ověřeny a vyhodnoceny. Studie vytváří rámec a základní kostru dalšího možného rozvoje tržnice při zachování dostatečné flexibility jak v prostorovém řešení, tak ve volbě funkcí, nastavení standardů a časových horizontů. Studie definuje možnosti správy tržnice, navrhuje optimální řídící strukturu a nastavuje harmonogram rozvoje a pronájmu jednotlivých objektů.

.

5, 170 00 Praha 7, Česko
Back
log in