Nové hlavní nádraží

  • Rozsah: 23,4 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 26.09.2019 - 26.11.2019
  • -

Projekt Nového nádraží v Brně byl zpracován jako podklad pro architektonickou soutěž. Hlavní snahou bylo definovat a ověřit ekonomický potenciál řešeného území tak, aby se v budoucnu nádraží a jeho okolí stalo ekonomicky funkčním dopravním uzlem, živou městskou čtvrtí v průběhu celého dne a aby byla zachována míra flexibility.  

VYHODNOCENÍ KOMERČNÍHO POTENCIÁLU

 Analýza a vyhodnocení komerčního potenciálu jsou zpracovány jako základní podklad pro zadání soutěže, který definuje příležitosti nového hlavního nádraží v Brně. Analýza se skládá z popisu vymezeného území a jeho kontextu, obecných makroekonomických údajů, analýzy trhu v relevantních segmentech, sumarizace kontextů relevantních informací, srovnávací analýzy se zahraničními příklady a vyhodnocení, doporučení a návrh poměrů.

 

Výsledkem je stavební program vlakového nádraží (tzv. “podnádraží”), přednádražního prostoru (tzv. “přednádraží”) a zanádražního prostoru (tzv. “zanádraží”) ve 2 variantách.

 

Dolní nádraží, 602 00 Brno-Brno-střed, Česko
Back
log in