KAM KV

Projekt Kanceláře architektury města Karlovy Vary je již třetím projektem, který je pokračováním vize dlouhodobého výzkumného projektu JOP.

Spolu s předcházejícími projekty KAM Brno a IPR Praha jde o návrh modelu organizace městského plánování a jeho struktury, která je provázána se stávající městskou samosprávou a státní správou v tématech územního plánování. 

Stejně jako u předchozích projektů jsou vzhledem k jednotlivým zvoleným tématům (kancelářím) stanoveny role a kompetence, vzhledem k měřítku a kontextu města je stanoven okruh užších zaměstnanců pro krátkodobý horizont a rámcová dlouhodobá strategie pro nového ředitele. Sám ředitel poté určuje fungování celého úřadu v nastaveném rámci. Každý model je jedinečný a tento reaguje na kontext a měřítko města Karlovy Vary. Aktivně pracuje se stávající strukturou samosprávy a státní správy. Instituce vzniká zároveň s rámcem témat a úkolů k řešení, s jasnou definicí legislativního vztahu vůči struktuře města a komunikace. KAM je aktivním mediátorem a koordinátorem procesů a je zárukou znalosti problematiky a odborného vstupu do diskuze. KAM je partnerem města v otázce městského plánování. Více informací o výzkumném projektu JOP naleznete zde.

nábř. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary, Czechia
Back
log in