Kancelář architektury města Karlov Vary

  • Karlovy Vary
  • Rozsah: Město Karlovy Vary
  • Status: Ukončený
  • Termín: 01.05.2018 - 30.09.2018

Kancelář architektury města Karlovy Vary je pokračováním přerodu nepružného územního plánování ve flexibilní koordinovanou proaktivní správu procesu rozvoje našich měst.

Kancelář architektury města Karlovy Vary je pokračováním přerodu nepružného územního plánování ve flexibilní koordinovanou proaktivní správu procesu rozvoje našich měst. Model byl stejně jako u Kanceláře architekta města Brna nastaven specificky pro kontext města Karlovy Vary a přizpůsoben aktuálním potřebám. Cílový model kanceláře obsáhne plnou škálu témat města a jeho potřeb. Model kanceláře byl navržen v čase dle aktuálních problematik města a růstu. Kancelář vznikla se stanovenými kompetencemi a rolí, vazbami na městskou samosprávu a státní správu. Rozvoj kanceláře je škálován, tedy nevzniká institucionální kolos, ale flexibilní tým profesionálů, kteří dle aktuálních projektů, cílů a vizí jsou schopni přizvávat do projektových týmů ověřené odborníky, s kterými je nastavena dlouhodobá spolupráce. KAM je proaktivním partnerem města v otázce městského plánování, mediátorem a koordinátorem procesů a zárukou znalosti stavu města a schopnosti formulovat jeho vizi a nastavení úspěšné a udržitelné a dlouhodobé strategie.

náměstí Dr. M. Horákové 2041/16 360 01 Karlovy Vary
Back
log in