ANALÝZA STAVU A POTENCIÁLU ÚZEMÍ A MAJETKU

Metoda AS[a]P slouží k přehledné a objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu zadaného území skrze data v kontextu a zapojení procesu analýzy do cyklu změny v území. AS[a]P umožňuje vytvořit objektivizovaný a strukturovaný podklad pro jakoukoli územně – plánovací dokumentaci, případně politické rozhodnutí.

Nedostatkem současného plánování je, že na komplexní systémy měst nahlížíme skrze roztříštěné informace. Soft data a kvalitativní analýzy vytvářené na jejich základě postrádají kvantifikovaný rozměr. Strukturovaná hard data na druhé straně postrádají propojenost. Data měst nejsou aktualizována a sbírána v takové formě, aby s nimi bylo možné živě pracovat.

Back
log in