KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Téma dlouhodobého plánování rozvoje města je prvním krokem v úvahách o jeho vývoji. Komplexnost tohoto tématu vyžaduje mezioborovou spolupráci specialistů na tematických vrstvách města.

Víme, jak nastavit strategii rozvoje dostatečně obecně tak, aby dokázala reflektovat akcelerující rozvoj měst a nevyžadovala změny v krátkodobém horizontu. Principy rozvoje jsou neměnné, pokud jsou adekvátně zvolené k situaci města. Pracujeme s principy dynamiky, flexibilitou, časem, 4D prostorem a cirkularitou tak, aby projekt naplňoval vizi měst 21. století a reagoval na stále akcelerující vývoj světa a společnosti. 4ct s jeho specialisty dokáže poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města nebo projektu. Strategie města promítnutá do strategického plánu je, stejně jako územní plán a další územně plánovací dokumenty, postavena na důkladné analýze klíčových témat rozvoje města.

Back
log in