PAMS

SYSTÉMY PRO EVIDENCI, ŘÍZENÍ A SPRÁVU MAJETKU

Zkratka PAMS v základu značí systémy pro evidenci, řízení a správu majetku. Samostatná evidence majetku bez vnější integrace je v dnešním technologickém kontextu zaostalým nástrojem, už díky pokrokům v implementaci BIM a GIS systémů nejen do běžné praxe, ale i do legislativy.  

Digitalizace nemovitostního portfolia či jeho části ve výše zmíněných systémech je kritická nejen právě pro zmíněnou evidenci, ale zejména pro evaluaci na ni navazující. Zapojení geoprocessingu a BIM klasifikace v rámci datového modelu významně posouvá možnosti analýzy, jejíž efektivita a přesnost roste kvadraticky v závislosti na množství dat v rámci PAMS strukturovaných a sledovaných. 

Back
log in