PORADENSTVÍ PŘI ROZVOJI A TRANFORMACI ÚZEMÍ

Poradenství při rozvoji a transformaci území jako jeden z hlavních servisů 4ct je komplexním nástrojem pro rozvojové a transformační projekty. Na jeho začátku je skoro vždy vymezení území/majetek. Servis staví na komplexní analýze území ASaP, jejíž výsledky spolu s detailní bilancí současného stavu a precizní ekonomickou analýzou formulují zadání projektu pro následnou modelaci tedy návrh – koncepční rozvahu. Celým procesem prochází mediace a koordinace procesu ve vztahu ke klientovi a vnějšímu světu. Nedílnou součástí a klíčovým komponentem je strategie komunikace a následná implementace výsledků analýzy a návrhu koncepční rozvahy. Proces návrhu je doveden do fáze územního rozhodnutí.

Back
log in