DOT

MONITORING ROZVOJOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

„Hledání příležitosti pro optimální umístění záměru “ DOT je nástrojem k identifikaci pozemků/území pro rozvojový záměr zadaného tématu/projektu a naopak. Počátek projektu se může lišit v zadání a situaci, v které investor / klient přichází. Může se jednat o obecný záměr investice pro něž 4ct ve spolupráci s klientem formuluje zadání a na míru hledá vhodnou lokalitu. Nebo naopak může být definována lokalita, pro kterou 4ct vytváří zadání. Další možnou situací je, že je znám/formulován projektový záměr a 4ct jsou nastaveny parametry pro výběr optimální lokality, dle kterých vyhledává vhodné umístění záměru. 4ct umí pracovat s plnou škálou možností a zadáním, s kterým klient přichází a být plnohodnotným partnerem v celém procesu záměru. Vyhledávání je založeno na územních datech – multikriteriální analýze a odborném posouzení. Po výběru vhodných lokalit, definici zadání nebo naopak projekt pokračuje v přípravě skrze dokonalé poznání současného stavu ASaP a modelaci budoucího řešení včetně ekonomické analýzy až do fáze získaného územního rozhodnutí.

Back
log in