M[a]C

MEDIACE A KOORDINACE PROJEKTŮ

Nedílnou součástí každého projektu je koordinace všech zúčastněných stran a subjektů podílejících se na projektu. Pro dosažení zdárného cíle je koordinace zásadním klíčem k úspěchu.  Na základě rozsáhlých zkušeností členů platformy 4ct v oblasti rozvoje měst a územního plánování, jsme schopni poskytnout efektivní mezičlánek pro mediaci a koordinaci různorodých projektů. Dokážeme „pohnout“ i s dlouhodobě zablokovaným územím pomocí aktivního řízení komunikace mezi soukromým sektorem, veřejností, obecní a státní správou včetně médií. Jsme schopni jednat na základě komplexní znalosti dat a podložených tvrzení, díky kterým lze koordinovat a mediovat procesy efektivně a s vysokou mírou úspěšnosti.

Back
log in