Přihlášení

Registrace network

Registrovaným účastníkům nabízíme network jako virtuální prostor pro setkávání lidí a organizací s podobnými zájmy, sdílení informací a ideí a jako místo pro diskuzi a řešení aktuálních témat na poli plánování měst. Nabízíme nahlédnutí  do fungování a dění uvnitř platformy a probíhajících procesů na aktuálních projektech.

Chci být součástí platformy

Registrovaným účastníkům nabízíme platformu pro komunikaci s potenciálními klienty a spolupracovníky. Jedná se o virtuální prostor pro setkávání lidí a organizací s podobnými zájmy, které jsou do spolupráce zapojovány dle své specializace a potřeby konkrétních projektů.

Registrace platformy
log in